Articles en format convencional

Al principi de la meva carrera, l’única manera de publicar era en format convencional. És a dir, en paper.

Tot seguit, els en presento una relació amb els enllaços a l’article en els casos que els he pogut recuperar.

1995

F. ROSÉS, J. M. BLASCO. Introducción a la programación visual con REXX en OS/2.  Revista profesional para programadores (RPP) nº 9, Ed. Anaya Multimedia, Juliol 1995 Polsi per descarregar.

1996

F. ROSÉS, J. M. BLASCO. Utilidades para OS/2. Revista profesional para programadores (RPP) nº 3-0696-16, Ed. América Ibérica, Març 1996, pp. 26-30 i CD-ROM que acompanya la revista. Polsi per descarregar.

F. ROSÉS, J. M. BLASCO. VisPro/REXX y VX·REXX. Revista profesional para programadores (RPP) nº 3-0696-16, Ed. América Ibérica, Març 1996, pp. 31-36. Polsi per descarregar.

J. M. BLASCO, F. ROSÉS. Novedades en DB2/2 versión 2.1. Revista profesional para programadores (RPP) nº 3-0696-16, Ed. América Ibérica, Març 1996. Polsi per descarregar.

F. ROSÉS. Configuración del Escritorio de OS/2 Warp mediante Rexx. Revista profesional para programadores (RPP) nº 4-0696-17, Ed. América Ibérica, Abril 1996.

J. M. BLASCO, F. ROSÉS. Merlin. La nueva generación de OS/2 Warp. Revista profesional para programadores (RPP) nº 9-1296-22, Ed. América Ibérica, Setembre 1996. Polsi per descarregar.

J. M. BLASCO, F. ROSÉS. OS/2 Warp Server. Revista profesional para programadores (RPP) nº 9-1296-22, Ed. América Ibérica, Setembre 1996. Polsi per descarregar.

2006

F. ROSÉS.  Los frameworks nos gustan mucho, por eso tenemos tantos. Sólo Programadores, nº 134, Febrer 2006.