Descàrregues

Durant la meva trajectòria professional en el món de la informàtica, he desenvolupat algunes eines que crec que poden ser d’interès general. Poc a poc, les aniré posant en aquest apartat.

Val a dir, que tot el que hi trobaran ha estat desenvolupat per al meu ús personal, per la qual cosa, poden trobar-hi errors i pot ser que la documentació no sigui prou completa. Internaré, sempre que el temps m’ho permeti, completar les mancances. Malgrat tot, com proporciono el codi font, sempre el poden corregir vostès mateixos.

Aplicació Descripció Codi font
Finder Garbage Cleaner Eina per eliminar de manera senzilla els fitxers i carpetes que el sistema operatiu d’Apple OS X deixa a discos i carpetes que no tenen el seu format d’arxius (HFS). [Més informació] Zip
TradCatInformatica Eina d’ajuda a l’escriptura i traducció de textos en català relacionats amb les tecnologies informàtiques.

L’aplicació permet consultar de manera fàcil les equivalències en català dels termes informàtics anglesos. [Més informació]

 Zip
StringTools  Funcions Java per al tractament de tires de caràcters que reprodueixen la major part de les que hi ha al llenguatge Rexx. [Més informació]  Zip
Widgets Conjunt de widgets visuals i no visuals per al desenvolupament d’interfícies d’usuari amb Swing. [Més informació]  Zip

Avís: No em faig responsable dels possibles danys que pugui sofrir l’usuari del meu software. Qui el faci servir ho fa sota la seva pròpia responsabilitat.