Articles en format electrònic

Amb l’expansió d’Internet el format convencional de publicació, el paper, va deixant lloc, especialment en l’àmbit de la literatura tècnica, a les publicacions en format digital.

Durant el darrer trimestre de 2004 i el primer de 2005, publico quatre articles a javaHispano (http://www.javahispano.org).

  • JTable, TableModel y rendimiento – Aquest article planteja un ús més racional dels models de JTable i proposa una solució per al maneig de grans volums de registres des d’aquest component Swing. Descarregar article (PDF) Zip
  • Subreports con Jasper Report – Tutorial destinat a cobrir el buit informatiu sobre l’ús de subreports a JasperReports.  Zip
  • Introducción a Hibernate – Introducció al framework de persistència objectual Hibernate.
    [Premi javaHispano al millor article de 2005]  Zip
  • Usos interesantes de JFormattedTextField – Tutorial sobre els fonaments i usos de JFormattedTextField, amb widgets d’exemple.  Zip